jul og nytår

Handelsbetingelser

Aftaleindgåelse
Betingelser i dette dokument er gældende for enhver aftale, der er indgået mellem køber og Bogild IT, hvor der ikke er udarbejdet en særskilt kontrakt.
Alle tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er angivet. Bogild IT tager højde for trykfejl, udsolgte vare, leveringsproblemer og andre hændelser som Bogild IT ikke har indflydelse på.

Betalingsbetingelse
Sidste rettidige betalingsdag er altid angivet på fakturaen og skal overholdes af kunden. Ved for sent betaling forbeholder Bogild IT sig ret til at tilskrive renter og rykkergebyr. Ved forsat manglende betaling overdrages sagen til vores advokat med henblik på inddrivelse herigennem.

Ejendomsret
Ejendomsretten til købte vare overdrages til kunden, når varen er fuldt og helt betalt.

Returret og ombytning
Bogild IT ombytter nye og ubrugte vare i forseglet emballage i 14 dage fra købsdatoen, med mindre der er tale om bestillingsvare. Bestillingsvare ombyttes ikke og tages ikke retur. Udgifter til fragt ved benyttelsen af returretten påhviler kunden.

Reklamation og garanti
Vare solgt til en privat forbruger er omfattet af 24 måneders reklamationsret, hvor af de første 6 mdr. er omfattet af formodningsretten jf. købeloven. Enkelte producenter stiller kunden bedre end loven forskriver, i disse tilfælde ydes denne udvidet reklamation/garanti i henhold til producentens betingelser herfor. Til erhvervskunder ydes der 12 måneders reklamationsret.
I tilfælde af defekte produkter omfattet er reklamationsretten påhviler det kunden at overlevere / indsende de defekte produkter til Bogild IT.

Ansvar og erstatningspligt
Bogild IT påtager sig intet ansvar for forsinkede vare.
Bogild IT påtager sig intet ansvar for tab af data eller programmer i forbindelse med undersøgelse, reklamationer eller reparationer. Inden udstyret overgives til Bogild IT skal der være taget en fuldstændig backup af alle data på der overleverede udstyr.
Bogild IT påtager sig ikke ansvaret for, at vores varer forårsager: indirekte skade eller følgestab, driftstab; tab af arbejdsfortjeneste, løn, indtægter, opsparing; tab, som du kunne have undgået ved rimelige foranstaltninger, herunder sikkerhedskopiering af alle data; skader på grund af force majeure.
Bogild IT påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. En evt. erstatning kan aldrig overstige prisen på det solgte produkt.

Call Now Button